Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Kompetencje

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Kompetencje

Organy szkoły:

  1. Dyrektor
  2. Rada pedagogiczna
  3. Rada rodziców
  4. Samorząd szkolny

 

Kompetencje organów szkoły określa Statut Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 w Warszawie.

Rada pedagogiczna, Rada rodziców oraz Samorząd uczniowski działają na podstawie przyjętych regulaminów.

Regulamin Rady Pedagogicznej
Regulamin Rady rodziców
Regulamin Samorządu uczniowskiego


Wprowadził BZMW/gkrawczyk 2011-05-26
Aktualizujący Makowska-Opala Barbara 2017-04-10
Zatwierdzający Makowska-Opala Barbara 2017-04-10
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2017-04-10
Wersja standardowa