Kanał Wyżej
stan majątku

Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się z budżetem m. st. Warszawy.
Szkoła nie posiada osobowości prawnej, a za jej zobowiązania odpowiada budżet m. st. Warszawy.
Stan majątku szkoły: 
Stan na 31.12.2017 rok:
Wartość środków trwałych: 19 296 815,74 zł
Wartość wyposażenia: 1 382 879,19 zł (pozostałe środki trwałe )
Wartości niematerialne: 43 268.81 zł
Wartość zbiorów bibliotecznych (księgozbiór): 65 633,00 zł
Stan na 31.12.2018 rok:
Wartość środków trwałych:  19 455 676,53 zł
Wartość wyposażenia:1 584 502,50 zł (pozostałe środki trwałe )
Wartości niematerialne:25 920,64 zł
Wartość zbiorów bibliotecznych (księgozbiór):80 958,88 zł
Stan na 31.12.2019 rok:
Wartość środków trwałych:  19 350 740,57 zł
Wartość wyposażenia: 1 704 521,38 zł (pozostałe środki trwałe )
Wartości niematerialne: 50 260,64 zł
Wartość zbiorów bibliotecznych (księgozbiór): 81 360,28 złStrona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
stan majątku
pracownie, wyposażenie i inne zasoby
grunty i budynki

Wersja standardowa