Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Struktura własnościowa i majątek

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


stan majątku

Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się z budżetem m. st. Warszawy.

Szkoła nie posiada osobowości prawnej, a za jej zobowiązania odpowiada budżet m. st. Warszawy.

Stan majątku szkoły: 

Stan na 31.12.2017 rok:
Wartość środków trwałych: 19 296 815,74 zł
Wartość wyposażenia: 1 382 879,19 zł (pozostałe środki trwałe )
Wartości niematerialne: 43 268.81 zł
Wartość zbiorów bibliotecznych (księgozbiór): 65 633,00 zł

Stan na 31.12.2018 rok:
Wartość środków trwałych:  19 455 676,53 zł
Wartość wyposażenia:1 584 502,50 zł (pozostałe środki trwałe )
Wartości niematerialne:25 920,64 zł
Wartość zbiorów bibliotecznych (księgozbiór):80 958,88 zł

Stan na 31.12.2019 rok:
Wartość środków trwałych:  19 350 740,57 zł
Wartość wyposażenia: 1 704 521,38 zł (pozostałe środki trwałe )
Wartości niematerialne: 50 260,64 zł
Wartość zbiorów bibliotecznych (księgozbiór): 81 360,28 złWprowadził BZMW/gkrawczyk 2014-01-09
Aktualizujący Makowska-Opala Barbara 2020-05-22
Zatwierdzający Makowska-Opala Barbara 2020-05-22
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2020-05-22
Wersja standardowa