Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 82
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Szkoła Podstawowa Nr 82 > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępowa

Deklaracja dostępowa

  Drukuj
 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II w Warszawie

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II w Warszawie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2009-01-13
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2009-01-13

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mariusz Oleksiewicz, adres e mailowy sp82@edu.um.warszawa.pl  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 022 664 10 98 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Dojścia piesze są od ulic Górczewska , Konarskiego , Bolkowska. Przejścia dla pieszych posiadają sygnalizację świetlną. Na trasie dojścia do budynku występują przeszkody związane z aktualnie prowadzonymi pracami budowlanymi ( Metro II linia i inwestycja developerska ) oraz słupki na przejściach, stojaki dla rowerów ( na terenie obiektu szkolnego ).

Najbliższe przystanki autobusowe:

Konarskiego 1 - 200m ; Konarskiego 2 - 180m

Najbliższe przystanki tramwajowe:

Bemowo Ratusz 58 - 530m ; Kazubów 4 - 640m

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Główne zadaszone wejście oraz wejście "A" i "B" znajdują się przy ulicy Konarskiego.  Wejście główne jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Dodatkowo do wejście główne jest wyposażone w podjazd dla niepełnosprawnych. Przy wejściu "B" do budynku szkoły znajduje się winda dla niepełnosprawnych. Ponadto szkoła posiada 2 wejścia od strony patio wyposażone w podjazdy dla niepełnosprawnych. Dojście piesze jest równe, bez nachylenia. Nad wejściem znajduje się oznakowanie wejścia (napis „WEJŚCIE GŁÓWNE”). Hol wejściowy jest przestronny, bez oznakowania dotykowego na posadzce.

Główny punkt informacyjny jest na wprost wejścia w nieznacznej jego odległości. Nie posiada obniżonej lady. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w punkcie informacyjnym. W holu głównym znajdują się schody prowadzące na wyższe piętra oraz winda osobowa.

Na wszystkich poziomach budynku szkoły znajdują się toalety dla niepełnosprawnych. Dostęp do pomieszczeń szkolnych nie jest utrudniony dla osób niepełnosprawnych ( w przejściach, wejściach do pomieszczeń nie ma progów)

Korytarze na piętrach są szerokie umożliwiające wyminięcie się 2 osób. Korytarze są wydzielone szklanymi drzwiami  z samozamykaczem, bez mechanizmów ułatwiających otwieranie. Szklane drzwi są oznakowane. Wejścia do pokoi oznakowane są tabliczkami. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

Klatki schodowe są dostępne od korytarza.  Stopnie schodów są proste bez podcięć. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody wyposażone są w okrągłe poręcze.

Winda posiada oznakowanie przycisków wypukłe, brak oznakowania brajlem. Komunikaty dźwiękowe informują o numerze piętra.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

https://cloud5z.edupage.org/cloud?z%3AHvRbQcEvlefxJ1q%2BamqOHJc9u1YJ3Xn%2BVjAfP%2BT%2FrXOB1ueBJU5LiFj%2FWmlCqrWB 
 
Wprowadził Makowska-Opala Barbara 17-09-2020
Aktualizujący Makowska-Opala Barbara 30-03-2021
Zatwierdzający Makowska-Opala Barbara 30-03-2021
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 30-03-2021
Liczba odwiedzin: 367